Komercijalna Banka AD Budva, Podkošljun bb, 85310 Budva, CRNA GORA
Za uplate iz Crne Gore ž.r. 420/02443171
Za uplate iz inostranstva 400 87 68 293 00 IBAN ME25525007010043494445
(Molimo Vas da navedete namenu donacije)