Osoblje


  

ĐORĐE GREGOVIĆ – Koordinator projekata
Sociolog
komunica@t-com.me

 

DUŠAN VARDA – Predsjednik Upravnog odbora
FTV Režiser
vardad@yahoo.com

JELENA ANĐELKOVIĆ – Savetnik
Simultani prevodilac
endzi.a@hotmail.com

 

MILICA USKOKOVIĆ – Finansijski direktor
Organizator kulture
komunica@t-com.me

IGOR ĆURČIJA – Pravni zastupnik
Advokat
maliratac@t-com.me

     
 
 

© Copyright MedCEM - Designed by Pexeto