Vodni potencijal


“…Crna Gora se ističe rekordnim padavinama u Evropi. U zoni Orjena one iznose preko 4500 mm. Uprkos tome, naselja ispod Orjena u Bokokotorskom zalivu konstantno nemaju dovoljno vode. Crna Gora je po hidroenergetskom potencijalu zvanično druga u Evropi, odmah iza Norveške. Ipak, crnogorskoj elektroprivredi nedostaje više od jedne trećine električne energije… Crna Gora je sada ugrožena velikim deficitom električne energije, najvećim u Evropi, a njena je potrošnja u porastu, kao i cjena na tržištu. Zato je potrebno obezbjediti svake godine preko 80 miliona evra za kupovinu električne energije… Vode predstavljaju potencijalno najveće bogatstvo Crne Gore koje je u velikoj mjeri neistraženo, donekle i neshvaćeno. Pravilnim razumjevanjem, korišćenjem i zaštitom ovog dara prirode – ne samo da se obezbjeđuje sigurno snabdjevanje vodom već se i stimuliše ukupan ekonomski razvoj i kvalitet života svih građana Crne Gore.”

 Po tekstu Profesora Branislava Đorđevića, Phd

 
© Copyright MedCEM - Designed by Pexeto